sunnuntai 8. marraskuuta 1998

Pikkuruokki - Alle alle

Pikkuruokki on Jäämeren ja Atlantin valtavien pesimäyhdyskuntien ansiosta kenties maailman runsaslukuisin merilintu. Syksyisin linnut muuttavat etelämmäksi talvehtimaan Pohjois-Atlantin saarten rannoille. Pikkuruokkeja harhautuu lähes joka vuosi Suomen merialueille ja satunnaisesti myös sisämaahan.

Erityisen runsas ja aivan poikkeuksellinen oli syksyn 1998 esiintyminen, jolloin Suomessa havaittiin yli 50 pikkuruokkia. Yli kymmenen lintu löytyi sisämaan vesistöistä ja näistä yksi Hyvinkään Ridasjärveltä 8.11.1998. Ari Väätäinen löysi jo jäätymäisillään olevan järven selältä tämän kottaraisen kokoisen merilinnun, joka lenteli levottomasti railosta toiseen (ARK Ahtiainen 1998b).