sunnuntai 29. heinäkuuta 1984

Lampiviklo - Tringa stagnatilis

Lampiviklo Virossa
Lampiviklon yhtenäinen levinneisyysalue ulottuu idästä Luoteis-Venäjälle. Aiemmin harvinaisuutena pidetty laji pesii nykyisin muutamien parien voimin myös Suomessa ja Virossa. Lampiviklo on ruohikkoisten tasankojärvien laji, joka mielellään kahlailee vedessä pyydystäen ravintoa pitkällä nokallaan.

Alueen ensimmäinen havainto lampiviklosta koskee Jukka Tannerin löytämää lintua, joka viihtyi Hyvinkään Ali-Mattilassa mullasta kuoritulla pellolla 29.7-1.8.1984. Seuraavaa havaintoa odotettiin lähes kymmenen vuotta ennen kuin Kaj Karlsson löysi Tuusulanjoen tulvalta Lahelasta 25-26.4.1995 toisen yksilön (ARK Ahtiainen 1995a). Samana keväänä laji havaittiin myös Tuusulan Rantamossa Seittelin puoleisella tulvalla 1.5.1995 (Mikko Savelainen).

Kaikkiaan lampivikloja on havaittu alueella 12 kertaa. Suurin parvi nähtiin Tuusulan Rantamossa Seittelin kosteikon avajaiskeväänä 31.5.2009, kun Ari Ahtiainen löysi altaan pohjalta peräti neljän linnun parven.

Uusimmat havainnot hyvältä lampiviklokeväältä 2013:
  • 5.5.2013 Nurmijärvi Järvenpohjan tulvilla kaksi lintua (Pekka Komi)
  • 6-7.5.2013 Hyvinkäällä Ritassaaren tulvalla yksi lintu (Ari Väätäinen ja Jari Siven)
  • 7.5.2013 Hyvinkäällä Kytäjän Postin tulvalla yksi lintu (Vilho Kuntsi)