sunnuntai 6. joulukuuta 1998

Taigarautiainen - Prunella montanella

Taigarautiainen pesii Uralin itäpuolella Pohjois-Siperiassa ja on Suomessa suuren luokan harvinaisuus.

Alueen ainut taigarautiainen löytyi Jouko Olkion isän piharuokinnalta Keravan Sompiosta itsenäisyyspäivänä 6.12.1998. Lintu asettui talvehtimaan Sompion alueen ruokinnoille ja siitä tehtiin havaintoja lähes päivittäin 9.2.1999 asti.

Kyseessä oli vasta Suomen viides havainto taigarautiaisesta. Havainnosta on tehty perusteellinen ilmoitus Rariteettikomitealle (RK Savelainen 1999).

sunnuntai 8. marraskuuta 1998

Pikkuruokki - Alle alle

Pikkuruokki on Jäämeren ja Atlantin valtavien pesimäyhdyskuntien ansiosta kenties maailman runsaslukuisin merilintu. Syksyisin linnut muuttavat etelämmäksi talvehtimaan Pohjois-Atlantin saarten rannoille. Pikkuruokkeja harhautuu lähes joka vuosi Suomen merialueille ja satunnaisesti myös sisämaahan.

Erityisen runsas ja aivan poikkeuksellinen oli syksyn 1998 esiintyminen, jolloin Suomessa havaittiin yli 50 pikkuruokkia. Yli kymmenen lintu löytyi sisämaan vesistöistä ja näistä yksi Hyvinkään Ridasjärveltä 8.11.1998. Ari Väätäinen löysi jo jäätymäisillään olevan järven selältä tämän kottaraisen kokoisen merilinnun, joka lenteli levottomasti railosta toiseen (ARK Ahtiainen 1998b).

tiistai 20. lokakuuta 1998

Viiksitimali - Panurus biarmicus

Viiksitimali Helsingin Vanhankaupunginlahdella
Viiksitimali oli Suomessa pitkään suuren luokan harvinaisuus, kunnes syksy 1990 muutti kaiken. Viiksitimaleita vaelsi lännestä Suomeen niin runsaasti, että etelärannikon ruovikoihin muodostui kerralla pysyvältä vaikuttava pesimäkanta. Vähitellen laji on levittäytynyt pohjoisemmaksi ja samalla myös sisämaahavaintojen määrä on kasvanut. Vuoden 2010 talvesta alkanut kylmien ja lumisten talvien sarja näyttää kuitenkin romahduttaneen ruovikoissa talvehtimaan pyrkivien timalien kannan.

Alueen ensimmäiset havainnot syysvaelluksella olevista timaleista tehtiin syksyllä 1998. Ensin Juhani Laine löysi Tuusulanjärven Heikkilänrannasta pienen parven 20-21.10.1998. Sen jälkeen lajista tehtiin lisää havaintoja Tuusulanjärvellä Gustavelundin rannassa ja 30.10.1998 Timo Koivisto löysi myös Hyvinkään Ridasjärveltä kaksi timalia.

Näiden ensihavaintojen jälkeen 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana timaleja havaittiin 9 kertaa. Tämän jälkeen syysvaellukset sisämaahan ovat hiipuneet kannan romahtamisen takia. Viimeisimmät havainnot ovat vuodelta 2009:
  • 3.1.2009 ensimmäinen talvihavainto Hyvinkään Ridasjärveltä (Jari Siven)
  • 11.10.2009 Järvenpää Tervanokka alueen suurin parvi 15 lintua (Ilpo ja Matias Mannerkoski)
  • 24.10.2009 Järvenpää Suviranta 3 paikallista (Veli-Pekka Rannila)
Laji tavattiin myös 24.10.2009 Hyvinkäällä (Apus WWW).


sunnuntai 12. heinäkuuta 1998

Mustaotsalepinkäinen - Lanius minor

Mustaotsalepinkäinen Helsingin Tuomarinkylässä
Mustaotsalepinkäinen esiintyy Suomessa jokavuotisena harvinaisuutena. Laji on kotoisin Kaakkois-Euroopasta.

Alueen ensimmäinen mustaotsalepinkäinen löytyi Tringan kesärallissa 12.7.1998, kun Mika Bruunin joukkue keksi linnun moottoritien aidalta Nurmijärven Savikossa. Toisen kerran lajiin päästiin tutustumaan 8.8.2004 Hyvinkäällä Kytäjän Rajalassa, kun Vuokko Mulari ja Tomi Eskola löysivät langalla istuneen linnun (ARK Eskola 2004).

Ainut pitempään paikallaan pysynyt mustaotsalepinkäinen on ollut Olli Elon Mäntsälän Tikkarosta 4.8.2005 löytämä lintu, joka viipyi vanhan Lahdentien varrella 15.8.2005 asti.