perjantai 25. huhtikuuta 1986

Pikkuhuitti - Porzana parva


Pikkuhuitti, koiras Virossa
Pikkuhuitti on levinnyt Suomeen kaakosta, missä se pesii aroseutujen rehevillä kosteikoilla. Lajin äänet on opittu kunnolla tuntemaan vasta viime vuosikymmenten aikana. Vaikka pikkuhuittikoiraan ja erityisesti naaraan soidinääntelyä on vaikea erottaa kosteikkojen muutenkin hyvin äänekkäästä kesäyön konsertista, on havaintojen määrä 1980-luvulta alkaen oikeastikin kasvanut. Parikkalan Siikalahdella lajista on tullut säännöllinen, havaintoja saadaan 2-5 yksilöstä joka kesä. Kun lisäksi Haminassa onnistuttiin kesällä 1984 varmistamaan lajin ensipesintä, voidaan pikkuhuittia nykyisin pitää maamme pesimälinnustoon kuuluvana, joskin sen kanta arvioidaan vain 1-10 parin suuruiseksi (Väisänen et al 1998). 

Alueen ensimmäinen havainto koskee Hyvinkäällä Ridasjärven Parikkaanojalla 24.4.1986 nähtyä ja valokuvattua naarasta (Ilkka Nurttila ja Timo Ahokas). Toisen kerran pikkuhuitti tavattiin 10-16.6.2000, jolloin koiras huuteli Tuusulanjärven eteläpään luhdalla (Tapani Laine). Lintu lauloi löydettäessä aamuyöllä jonkin verran vajaita säkeitä, mutta löytöpäivän iltana koiraan nenäsointiset huutosarjat päättyivät jo lajityypillisesti sarjan loppua kohti nopeutuviin haukahduksiin (ARK Laine 2000).