sunnuntai 18. kesäkuuta 2000

Valkosiipitiira - Chlidonias leucopterus

Valkosiipitiira Virossa
Valkosiipitiira pesii kosteikoilla maamme kaakkoispuolella, lähimmillään Virossakin.

Alueen ensimmäinen valkosiipitiira löytyi valoisana kesäyönä 18.6.2000 naurulokkirengastuksen yhteydessä, kun Jukka Tanner näki Hyvinkään Ridasjärvellä veneen ympärillä lentelevän linnun. Aamuun mennessä lintu oli kadonnut eikä sitä nähty seuraavina päivinä aktiivisesta havainnoinnista huolimatta.  Kahden päivän kuluttua 21.6.2000 Ari Ahtiainen löysi uudelleen juhlapukuisen linnun, joka sitten viipyi järvellä hyönteispyynnissä 23.6.2000 asti (RK Ahtiainen 2000).

Hyvinkään Ridasjärvi on osoittautunut yhdeksi koko Uudenmaan parhaista paikoista valkosiipitiiran näkemiselle, sillä alueen havainnoista yhtä lukuunottamatta kaikki on tehty Ridasjärvellä:
  • 12.8.2005 Tuusula Halosenniemi, vaihtopukuinen vanha lintu paikallisena iltaan asti (Juha Honkala ja Kai Hilditch)
  • 9.6.2006 Hyvinkää Ridasjärvi, 2 juhlapukuista lintua paikallisina (Jukka Husa)
perjantai 2. kesäkuuta 2000

Jalohaikara - Egretta alba

Jalohaikara Helsingin Vanhankaupunginlahdella
Jalohaikara pesii suurilla kosteikkojärvillä Euroopassa, meitä lähinnä Itävallassa ja Unkarissa. Suomessa lajista on tullut säännöllinen vieras, joka havaitaan vuosittain useita kertoja. Lajilla on myös taipumusta pyrkiä talvehtimaan sulapaikkojen varassa.

Alueen ensimmäiset havainnot on tehty Hyvinkään Ridasjärvellä. Ensimmäinen jalohaikara nähtiin 1.6.2000 (Ari Ahtiainen ja Jari Siven). Lintu saapui muuttolennossa järvelle ja jäi paikalliseksi rantaluhdalle (ARK Ahtiainen 2000). Toinenkin havainto tehtiin Ridasjärvellä heti seuraavana vuona 29.4.2001 (Jari Siven ja Eero Vilpas). Laji on havaittu Ridasjärvellä tämän jälkeen vielä vuosina 2006, 2007 ja vuonna 2009 peräti kolme kertaa. Alueen muut havainnot koskevat Tuusulanjärvellä nähtyjä lintuja. 

Eniten jalohaikarahavaintoja on tehty vapun aikoihin ja touko-kesäkuun vaihteessa. Vain yksi havainto koskee elokuussa nähtyä lintua, joka nousi Tuusulan Rantamosta 26.8.2012 (Seppo Niiranen ja Mika Asikainen).

Kaikkiaan jalohaikarasta on tehty vuoden 2013 loppuun mennessä jo 11 havaintoa.torstai 18. toukokuuta 2000

Arosuohaukka - Circus macrourus


Arosuohaukka Inkoossa syyskuussa 2012
Arosuohaukan levinnyisyysalue on laajenemassa Etelä-Venäjän arotasangoilta länteen ja laji pesii nykyään useamman parin voimin myös Pohjanmaan ja Metsä-Lapin alueella. Pohjois- ja Keski-Uudenmaan alueella laji on satunnainen läpimuuttaja sekä kevätmuuttoaikaan huhti-toukokuussa että erityisesti syysmuuttoaikaan elo-syyskuussa, jolloin liikkeellä lienee myös idempää kiertelemään lähteneitä nuoria lintuja.

Alueen ensimmäinen tarkastettu havainto arosuohaukasta koskee Hyvinkään Kulomäellä muuttanutta lintua, jonka Jyrki Svanström havaitsi 18.5.2000. Kyseessä oli vanha naaras, joka muutti hiihtomäen päällä kaarrellen lounaaseen (RK Svanström 2000).

Tämän lisäksi lajista on ilmoitettu vain kaksi tarkastettua keväthavaintoa:
  • 2.5.2009 Tuusula Siippoo kiertelevä vanha naaras, joka valokuvattiin (Jari Haapanen)
  • 19.4.2013 Järvenpää Vanhankylänniemi muuttava koiras (Jarkko Malin)
Arosuohaukkojen syysesiintyminen ajoittuu viljankorjuuaikaan jaksolle 26.8-11.9, jolta on ilmoitettu 10 havaintoa. Näistä neljä koskee koiraslintuja ja loput nuoria yksilöitä. Nuoret linnut saattavat viipyä samoilla sänkipelloilla pitempäänkin: Tuusulan Rantamossa nähtiin Juha Honkalan löytämä nuori lintu 25-26.9.2003 ja Nurmijärven Nummenpäässä Pekka Toimisen löytämä nuori lintu 31.8-2.9.2012. 

Hyvinkäällä Kytäjän Suopellossa havaittiin 24-27.9.2011 poikkeuksellinen nuori suohaukka, joka osoittautui tarkkojen valokuvien perusteella arosuohaukan ja sinisuohaukan risteymäksi. Arosuohaukan risteytyminen on täällä levinneisyysalueensa reunalla kenties yleisempää kuin tunnetaankaan. Muitakin havaintoja risteymälinnuista on tehty Suomessa.