sunnuntai 4. joulukuuta 1988

Isolokki - Larus hyperboreus

Nuori isolokki Espoossa joulukuussa 2008
Isolokki on Pohjoisen Jäämeren pesimälaji, joka muuttaa talveksi Atlantin ja Pohjanmeren rannoille vieraillen silloin myös Suomen merialueilla. Lajin esiintymisen kulta-aika osui vuosituhannen vaihteeseen, jolloin isolokkeja nähtiin runsaasti Suomen kaatopaikoilla ruokailevissa lokkiparvissa.

Isolokkeja on tavattu alueella yli 100 kertaa. Ensimmäisen kerran laji on mainittu Ivar Hortlingin pohjoisten lintujen läpimuuttoa koskevassa katsauksessa vuodelta 1927, missä lajin kerrotaan havaitun Hyvinkään seudulla (Hortling 1927).

Uudemman ajan ensimmäinen havainto koskee Jari Koukin ja M.Stensaasin Hyvinkään Kytäjärvellä 4.12.1988 havaitsemaa ja huolellisesti dokumentoimaa vanhaa lintua, joka muutti lounaaseen. Seuraavaksi nähtiin nuori lintu 9.11.1991 niin ikään Hyvinkäällä Hyyppärän puhdistamon lokkiparvessa (Jari Siven ja Ari Väätäinen). Vuodesta 1994 lähtien havaintomäärät alkoivat nopeasti kasvaa, kun lintuja ryhdyttiin toden teolla etsimään isoista lokkiparvista.

Isolokista tuli joksikin aikaa säännöllinen talvilintu. Niitä tavattiin Hyvinkään Kapulassa, Järvenpään Puolmatkassa ja Nurmijärven Metsä-Tuomelassa kaatopaikoilla marraskuulta tammikuulle. Keväthavaintoja tehtiin eniten tulva-aikaan huhtikuun lopulla ja muutaman kerran isolokkeja viipyi alueella toukokuun puoliväliin asti.

Kun kaatopaikkoja 2000-luvulla alettiin sulkea ja korvata sisätiloissa tapahtuvalla jätteenkäsittelyllä, katosivat lokkiparvet ja niiden mukana isolokit. Vuoden 2006 jälkeen lajista on tehty alueella vain kolme havaintoa:
  • 6-7.1.2007 Hyvinkää Kapulan kaatopaikka, nuori lintu (Jari Siven)
  • 17-18.11.2007 Nurmijärvi Sääksjärvi, nuori lintu (Timo Kärkkäinen)
  • 23.3.2012 Kerava keskusta, nuori lintu muutti harmaalokkiparvessa (Jukka Husa)

lauantai 6. elokuuta 1988

Pulmussirri - Calidris alba


Pulmussirri Porvoossa elokuussa 2012
Vuorovesirantoihin mieltynyt pulmussirri on sisämaassa isosirriäkin harvinaisempi laji, vaikka sekin muuttaa säännöllisesti Suomen kautta arktisille pesimäalueilleen. Alueella laji onkin toistaiseksi havaittu vain 7 kertaa.

Ensimmäinen havainto saatiin 6.8.1988, kun Tuusulanjärven Tuomalanrannan pienellä rantakalliolla nuori lintu tuli aivan havainnoitsijan jalkojen juureen (Juha Honkala).

Muut havainnot:
  • 7-8.8.2001 Tuusulan Rantamon uusilla kosteikkoaltailla vaihtopukuinen vanha lintu (Olli Kivinen ym) ja samassa paikassa myöhemmin 1.9.2001 myös nuori yksilö (Olli Kivinen)
  • 17.8.2004 Tuusulan Rantamossa tundrakurmitsaparvessa lounaaseen muuttava yksilö (Jouko Olkio ja Juhani Laine)
  • 25.9.2004 nuori lintu laskeutui paikalliseksi Tuusulanjärven Halosenniemen rantakalliolle (Jouko Olkio)
  • 20.7.2009 kaksi vanhaa lintua löytyi Tuusulan Rantamon kosteikon laajennukselta Seittelin altaan pohjalta (Jouko Olkio)
  • 3.8.2012 neljän linnun muuttoparvi lounaaseen Hyvinkään Ridasjärvellä (Jari Siven)
Lisäksi Tringa-lehdessä (Cairenius et al 1988) on julkaistu syksyltä 1987 erheellisesti havainto pulmussirristä, vaikka havainto koskee suosirriä (Calalp vs Calalb).

lauantai 14. toukokuuta 1988

Allihaahka - Polysticta stelleri

Allihaahka, koiras Varanginvuonolla
Alueella on tehty vain viisi havaintoa näistä arktisella tundralla pesivistä ja Itämerellä talvehtivista koreista merisorsista: Ensimmäinen havainto koskee Olli Kivisen Tuusulan Rantamossa havaitsemaa koiraslintua, joka lepäili Tuusulanjärvellä pienessä tukkasotkaparvessa 14.5.1988.

Seuraavakin havainto tehtiin Tuusulanjärvellä, kun Juha Honkala ja Juhani Laine löysivät 23.5.1995 Järvenpäästä peräti seitsemän allihaahkan parven. Linnut olivat kaikki naaraspukuisia, mutta kaukoputkella neljä niistä pystyttiin määrittämään nuoriksi koiraiksi.

Seuraavakin havainto koskee kevätmuutolla pysähtynyttä parvea, jonka Timo Koivisto näki Hyvinkään Kytäjärvellä 10.5.1999. Parvessa oli kaksi koirasta ja naaras, jotka nukkuivat järven selällä. Havainto on dokumentoitu kirjallisesti (ARK Koivisto 1999).

Allihaahkojen syysmuutto kulkee usein maamme yli hyvin myöhään syksyllä tai jopa alkutalvesta. Kerran on Hyvinkään Latostenmaanmäeltä nähty 40 linnun muuttoparvi 10.12.2000 (Ari Väätäinen ja Jari Siven). Toistaiseksi viimeisin havainto koskee Tuusulanjärvelle uudenvuodenyönä laskeutunutta parvea, joka löytyi 1.1.2008 (Olli Kivinen).