torstai 1. tammikuuta 1970

Lajistokatsauksen lähteet(Ahtiainen 1984) Ahtiainen, Ari, Kevätmuuttohavaintoja viideltä vuosikymmeneltä, Lintuperspektiivi 1/1984, Hyvinkään Lintutieteellinen Yhdistys, Huhtikuu 1984.

(Ahtiainen 2001) Ahtiainen, Ari, HyLY:n Talvikatsaus 2000-2001.

(Ahtiainen ja Komi 2011) Ahtiainen, Ari ja Komi, Pekka, Immeriäkin ihmeellisempi - tundrakuikka ensimmäistä kertaa Suomessa, Linnut 46:46-47 (1/2011).

(Apus WWW)  Keski- ja Pohjois-Uudenmaan Lintuharrastajat Apus, nettisivut, www.birdlife.fi/apus

(ARK Ahtiainen 1985) Ahtiainen, Ari, Ilmoitus Tringan Aluerariteettikomitealla koskien ristisorsahavaintoa Hyvinkään Kytäjällä 4.5.1985.

(ARK Ahtiainen 1994) Ahtiainen, Ari, Ilmoitus Tringan Aluerariteettikomitealle koskien mustatiirahavaintoa Hyvinkään Ridasjärvellä 10.9.1994.

(ARK Ahtiainen 1995a) Ahtiainen, Ari,  Ilmoitus Tringan Aluerariteettikomitealle koskien lampiviklohavaintoa Tuusulan Lahelassa 25-26.4.1995.

(ARK Ahtiainen 1996a) Ahtiainen, Ari, Ilmoitus Tringan Aluerariteettikomitealle koskien sitruunavästäräkkihavaintoa Nurmijärven Järvenpohjan pelloilla 27.4.2006.

(ARK Ahtiainen 1996b) Ahtiainen, Ari,  Ilmoitus Tringan Aluerariteettikomitealle koskien tunturikihuhavaintoa Hyvinkään Kytäjärvellä 3-6.10.1996.

(ARK Ahtiainen 1997) Ahtiainen, Ari,  Ilmoitus Tringan Aluerariteettikomitealle koskien
                                pikkusirkkuhavaintoa Nurmijärven Järvenpohjan pelloilla 15.9.1997.

(ARK Ahtiainen 1998a) Ahtiainen, Ari, Ilmoitus Tringan Aluerariteettikomitealle koskien pikkutiirahavaintoa Järvenpään Vanhankylänniemessä 12.7.1998.

(ARK Ahtiainen 1998b) Ahtiainen, Ari, Ilmoitus Tringan Aluerariteettikomitealle koskien pikkuruokkihavaintoa Hyvinkään Ridasjärvellä 8.11.1998.

(ARK Ahtiainen 1999) Ahtiainen, Ari,  Ilmoitus Tringan Aluerariteettikomitealle koskien lyhytnokkahanhihavaintoa Hyvinkään Nopossa 18.4.1999.

(ARK Ahtiainen 2000a) Ahtiainen, Ari, Ilmoitus Tringan Aluerariteettikomitealle koskien jalohaikarahavaintoa Hyvinkään Ridasjärvellä 1.6.2000.

(ARK Ahtiainen 2000b) Ahtiainen, Ari, Ilmoitus Tringan Aluerariteettikomitealle koskien sepeltaskuhavaintoa Hyvinkään Vanhamyllyllä 7.10.2000.

(ARK Ahtiainen 2001) Ahtiainen, Ari, Ilmoitus Tringan Aluerariteettikomitealle koskien lapinuunilintuhavaintoa Nurmijärven Röykässä 28.6.2001.

(ARK Ahtiainen 2005a) Ahtiainen, Ari, Ilmoitus Tringan Aluerariteettikomitealle koskien keräkurmitsahavaintoa Hyvinkään Ylentolassa 27-28.5.2005.

(ARK Ahtiainen 2005b) Ahtiainen, Ari, Ilmoitus Tringan Aluerariteettikomitealle koskien punajalkahaukkahavaintoa Tuusulan Rantamossa 26-31.8.2005.

(ARK Ahtiainen 2009) Ahtiainen, Ari, Ilmoitus Tringan Aluerariteettikomitealle koskien tunturikihuhavaintoa Tuusulan Halosenniemessä 8.10.2009.

(ARK Ahtiainen 2011) Ahtiainen, Ari, Ilmoitus Tringan Aluerariteettikomitealle koskien amerikanjääkuikkahavaintoa Tuusulanjärvellä 10-11.11.2010.

(ARK Eskola 2004) Eskola, Tomi ja Mulari, Vuokko, Ilmoitus Tringan Aluerariteettikomitealle koskien mustaotsalepinkäishavaintoa Hyvinkään Kytäjällä 8.8.2004.

(ARK Hannukainen 1982) Hannukainen, Keijo, Ilmoitus Tringan Aluerariteettikomitealle koskien lapinpöllöhavaintoa Nurmijärven Numlahdessa 5.11.1982.

(ARK Laine 2000) Laine, Juhani, Ilmoitus Tringan Aluerariteettikomitealle koskien pikkuhuittihavaintoa Tuusulan Koskenmäessä 11.6.2000.

(ARK Koskinen 2003) Koskinen, Mika I, Ilmoitus Tringan Aluerariteettikomitealle koskien kiljukotkahavaintoa Hyvinkään Ridasjärvellä 24.6.2003.

(ARK Kärkkäinen 1993) Kärkkäinen Timo, Ilmoitus Tringan Aluerariteettikomitealla koskien keräkurmitsahavaintoa Nurmijärven Järvenpohjalla 21-22.9.1993.

(ARK Metsänen 2005) Metsänen, Timo, Ilmoitus Tringan Aluerariteettikomitealle koskien pikkukultarintahavaintoa Mäntsälän Ohkolassa 10.6.2005.

(BirdLife 1)      Birdlife Suomi, Uhanalaisten ja harvalukuisten lintujen seuranta Suomessa, internet-sivusto, http://www.birdlife.fi/suojelu/lajit/seuranta-faunistinen.shtml

(Blåfield 1988) Blåfield, Martti (toim), Kivilamminsuolta Isoholmaan, Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistys 1977-1988, Mäntsälä 1988.

(Cairenius et al 1988) Cairenius, Sampsa et al, Lintusyksy 1987, Tringa 3/1988 (15:115).

(Elo 1992)         Elo, Olli, Kotojärven lintutornin nousu ja tuho. Lintumies 3/1992 (27:105).

(Elo 1994)         Elo, Olli, Havaintoja uhanalaisista lintulajeista Mäntsälässä 1958-1993, Moniste (14 s), Mäntsälä 1994.

(Eriksson 1969) Eriksson, Kalervo, On the occurence of the Grasshopper Warbler (Locustella naevia) and River Warbler (L. fluviatilis) in Finland related to the bird watching activity, Ornis Fennica 46: 113-125

(Forsman 1993) Forsman, Dick, Suomen haukat ja kotkat, ISBN 951-26-3824-X, Oy West Point, Rauma 1993.

(Hilden 1967)   Hilden, O., Lapintiaisen vaelluksesta 1963/64, Lintumies 3:21.

(Hilden 1933)   Hilden, Ilmari, Sininärhen (Coracias garrulus L.) esiintymisestä Suomessa. Ornis Fennica 2/1933 (10:28-30).

(Honkala 1999) Honkala, Juha, Mäntsälän Kotojärven-Isosuon linnustoselvitys 1997, Uudenmaan ympäristökeskus, 1999.

(Honkala & Lavinto 2001) Honkala, Juha ja Lavinto, Ari, Järvenpään Linturannan linnustoselvitys 2001, Järvenpään kaupunki ja Ympäristötutkimus Metsätähti Oy, 2001.

(Honkala & Niiranen 2007) Honkala, Juha & Niiranen, Seppo, Tuusulan Kehä IV:n ja Sulan alueiden linnustotutkimus 2007, Tuusulan kunta & Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat ry. Apus, 2007.

(Hortling 1927) Hortling, Ivar, Inwieweit wird Finnland von (hoch)nordischen Wandervögeln durchquert? Ornis Fennica 4/1927 (4:104-113).

(Jaakkola 1968)               Jaakkola, Esko, Lintutietoja eri puolilta maata, Ornis Fennica 4/1968 (45:70).

(Jonasson 1960) Jonasson, Henry, On the invasion of the Two-barred Crossbill (Loxia leucoptera bifasciata) 1956-1957. Ornis Fennica 1/1960 (37:46-51).

(Karlsson 2001) Karlsson, Kaj, Niittysuohaukka, Tuusulan Rantamossa vuonna 2001 tapahtuneen pesinnän historiaa, julkaisematon, 2001.

(Karlsson 2002) Karlsson, Kaj, Rantamon kosteikko keväällä 2002, Tuusula-Seuran Aikakirja XIV, Vuosijulkaisu 2002.

(Karlsson 2003) Karlsson, Kaj, Tuusulanjärven linnut, Tuusula-Seuran Aikakirja XV, Vuosijulkaisu 2003.

(Karlsson 2006) Karlsson, Kaj, Tuusulanjoen lintujen vuodenajat, Tuusula-Seuran Aikakirja XVII, Vuosijulkaisu 2006.

(Karvonen & Niiranen 1975) Karvonen, Juha ja Niiranen, Seppo: Lintuhavaintoja Keski-Uudeltamaalta 1962-1963 sekä 1968-1973, Lintumies 1/1975 ss. 26-29

(Kivirikko 1898) Kivirikko, K.E. (Stenroos) 1898: Das Thierleben im Nurmijärvi-See. Acta Soc. pro Fauna et Flora Fennica 17, 1898

(Kivirikko 1931) Kivirikko, K.E., Lintumaailma Nurmijärven rannoilla, Ornis Fennica 2/1931 (8:33-45).

(Kivirikko 1947) Kivirikko, K.E., Suomen Linnut I-II, 2. uusittu pianos, WSOY 1947.

(Kouki 1979)    Kouki, Jari, Hyvinkään Petkelsuon pesimälinnusto 1979, Luonto-Liitto ry:n kultamerkkityö 1979.

(Kouki 1985)    Kouki, Jari, Ridasjärvi – kolme vuotta vesilinnuston laskentaa, Lintuperspektiivi 1/1985, HyLY 1985.

(Kouki & Veijanen 1980) Kouki, Jari & Veijanen, Ari, Harvinaisten eläin- ja kasvilajien esiintymisestä Hyvinkäällä, Moniste (17 s), 1980.

(Kouki & Kuntsi 1982) Kouki, Jari ja Kuntsi, Vilho, Hyvinkään Ridasjärven linnustosta, Hyvinkään lintutieteellinen yhdistys, 1982.

(Laaksonen 1996) Laaksonen, Juha, Merikeiju vai merinoita?, Tringa 1/1996 (23: 8-9).

(Lavinto 1997) Lavinto, Ari, Järvenpään arvokkaat lintukohteet, Seurantaselvitys 1996, Järvenpään ympäristölautakunta ja Helsingin seudun lintutieteellinen yhdistys Tringa, 1997.

(Lavinto 1993) Lavinto, Ari, Uhanalaisten lintulajien esiintyminen Keski-Uudellamaalla, Moniste (18 s), 2. korjattu painos 1993.

(Lavinto 1994) Lavinto, Ari, Keski-Uudenmaan lintuharrastajien havaintoja uhanalaisista lintulajeista kesällä 1994, Moniste (10 s), 1994.

(Lavinto & Niiranen 1992) Lavinto, Ari ja Niiranen, Seppo, Järvenpään arvokkaat lintukohteet, perusselvitys 1991, Järvenpään ympäristölautakunta 1992.

 (Mela 1882)     Mela, A.J., Suomen luurankoiset, Helsinki 1882.

(Mikkola 1966) Mikkola P., Kyhmyjoutsenpari Nurmijärvellä. Lintumies 3/1966 (2:51).

(Mähönen 2013) Mähönen, Antti, Jänkäkurppa – sulaojien suppilovahvero, Linnut 4/2013 (48. vsk).

(Mäkelä 1998)  Mäkelä, Rainer, Riekkoa ja kuukkelia eivät suojeluohjelmat suosi, Lintuviesti 1/1998.

(Niiranen et al 1971) Niiranen S., Raitio M. & Virtanen J., 1971: Lintuhavaintoja Järvenpään tienoilta. Lintumies 2/1971 (7:58).

(Niiranen 19XX) Niiranen, Seppo, Havaintoja Tuusulanjärveltä, Lintumies 13:60

(Nyström & Idman 1930) Nyström, Erik W. & Idman, Gösta, Några blad ur sothönans Fulica a . atra L. utbredningshistoria i Finland. Ornis Fennica 4/1930 (7:101-107).

(Ojala 1986)     Ojala, Markku, Tringan alueen harvinaiset talvilinnut, Tringa 4/1986 (13:118-119),

(PLV 1963-67)  von Haartman, Lars et al, Pohjolan linnut värikuvin I-II, Otava 1963-67.

(Pynnönen 1935) Pynnönen, A., Karikukon, Arenaria i. interpres (L.), ja meriharakan, Haematopus o.ostralegus (L.), muutosta maamme sisäosissa. Ornis Fennica 3/1935 (12:71-73).

(Pynnönen 2004) Pynnönen, Jyrki, Sininärhi Coracias garrulus Länsi-Uudellamaalla ennen vuotta 2000, Tringa 1/2004 (31:28-33).

(Pöyhönen 1996) Pöyhönen, Mikko, Mitä tapahtui pohjankiislalle alkutalvella 1902? Linnut 1/1996 (31:14-16).

(RK Ahtiainen 1985) Ahtiainen, Ari, Ilmoitus SLY:n Rariteettikomitealle koskien amerikantavihavaintoa Hyvinkään Kytäjällä 11-13.5.1985.

(RK Ahtiainen 1995a) Ahtiainen, Ari, Ilmoitukset SLY:n Rariteettikomitealle koskien kiljukotkahavaintoja Hyvinkään Ridasjärvellä 13.5.1995 ja 9-12.7.1995.

(RK Ahtiainen 1996) Ahtiainen, Ari, Ilmoitus SLY:n Rariteettikomitealle koskien niittysuohaukkahavaintoa Mäntsälän Hirvihaarassa 7.6-15.7.1996.

(RK Ahtiainen 1997) Ahtiainen, Ari, Ilmoitus SLY:n Rariteettikomitealle koskien Pertti Raunemon punajalkahaukkahavaintoa Hyvinkään Kytäjällä 12.5.1986.

(RK Ahtiainen 1997) Ahtiainen, Ari, Ilmoitus SLY:n Rariteettikomitealle koskien Pertti Raunemon punajalkahaukkahavaintoa Hyvinkään Kytäjällä 12.5.1986.

(RK Ahtiainen 2000) Ahtiainen, Ari,  Ilmoitus SLY:n Rariteettikomitealle koskien valkosiipitiirahavaintoa Hyvinkään Ridasjärvellä 18-23.6.2000.

(RK Ahtiainen 2011) Ahtiainen, Ari, Ilmoitus Birdlife Suomen Rariteettikomitealle koskien tundrakuikkahavaintoa Tuusulanjärvellä 11-12.20.2010.

(RK Kouki 1985) Kouki, Jari, Ilmoitus SLY:n Rariteettikomitealle koskien arokiuruhavaintoa Hyvinkään Pilliniemessä 18-19.3.1985.

(RK Savelainen 1999) Savelainen, Mikko, Ilmoitus SLY:n Rariteettikomitealle koskien taigarautiaishavaintoa Keravan Sompiossa 6.12.1998-9.2.1999.

(RK Siven 1986) Siven, Jari, Ilmoitus SLY:n Rariteettikomitealle koskien lyhytnokkahanhihavaintoa Hyvinkään Ridasjärvellä 27.4.1985.

(RK Sten 1996) Sten, Pertti, Ilmoitus SLY:n Rariteettikomitealle koskien sitruunavästäräkkihavaintoa Hyvinkään Kytäjällä 30.4.1996.

(RK Svanström 2000) Svanström, Jyrki, Ilmoitus Birdlife Suomen Rariteettikomitealle koskien arosuohaukkahavaintoa Hyvinkään Kulomäellä 18.5.2000.

(Salo 1966) Salo, Leo J.: Nurmijärven pesimälinnuston muutoksista  vv. 1896-1965 sekä katsaus allasalueen nykylinnustoon, Pro gradu –tutkielma, HY 1966.

(Salo 1967) Salo, Leo J., The changes in the nesting bird-fauna of Lake Nurmijärvi during the period 1896-1965 with special reference to the present bird populations. Ornis Fennica 3/1967 (44: 57-65).

(Sarkanen 1967) Sarkanen Mauri, Picoides tridactylus Kerava. Lintumies 1/1967 (3:23).

(Sarkanen 1973) Sarkanen M. & S., Närhi Garrulus glandarius pesinyt pönttöön Keravalla. Lintumies 3/1973 (8:32).

(Sarkanen 1971) Sarkanen, Mauri, Keski-Uudenmaan kanahaukkakanta ja sen tulevaisuus. Lintumies 2/1971 (7:48).

(Sarkanen 1990) Sarkanen, Mauri: Valkoselkätikka talvehtivana Tuusulassa 1987-88, Tringa 1/1990 (17: 18-21).

(Sirkiä et al 1997) Sirkiä, Juhani, Pakkala, Timo ja Tiainen, Juha, Riekko – Uudenmaan uhanalainen, Tringa 4/1997 (24:194-203).

(Solonen 1985a) Solonen, Tapio, Suomen Linnusto, ISBN 951-95560-5-2, Lintutieto 1985.

(Solonen 1985b) Solonen, Tapio, Uusi laji Uudenmaan petolinnustoon, Tringa 4/1985 (12:148-150).

(Solonen & Lavinto 1999) Solonen Tapio ja Lavinto Ari, Tuusulanjärvi – monipuolinen lintualue keskellä Uuttamaata. Linnut 1/1999 (34:14-20).

(Sydänheimo 1914) Sydänheimo, M., Harvinaisia lintuja Tuusulassa, Luonnon Ystävä 18. vuosikerta, s 232.

(Sydänheimo 1919) Ornitologisia havaintoja Tuusulassa, Meddelanden av Soc. Pro Fauna et Flora Fennica, Häftet 1918-1919, ss 196-203.

(Verhiö 1956)   Harvinainen vieras Hyvinkäällä, Luontokerho Turdus, Moniste, kevät 1956.

(Viitanen 1996) Viitanen, Pertti (toim.), Hirvijärvi, ISBN 952-90-7704-1, Riihimäen Kirjapaino 1996 (Pesivä veslinnusto sivut 179-185, Vilho Kuntsi).


(Väisänen et al 1998) Väisänen, Risto, Lammi, Esa ja Koskimies, Pertti (toim), Muuttuva pesimälinnusto, ISBN 951-1-12663-6, Otava 1998              

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti